Cumplint amb l'artícle 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de la empresa.

 

Denominació social:

Finquestop SL

 

Número de identificació fiscal:

B-61837381

 

Domicili social:

Avinguda Onze de Setembre 1

08170 Montornes Del Valles

 

Correu electrònic: 

recepcio@finquestop.com

 

Telèfon:

935722288 935722288

 

 

Dades de la inscripció en el registre mercantil:

Finquestop SL, societat limitada constituïda a Montornès del Vallès, l'any 1997, per Escriptura Pública davant  el notari Simeon Ribelles Durà, de Montornès del vallès

 

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom [especificar], foli [especificar], 

 

Aquesta pàgina web ha estat creada per la empresa Finquestop SL de caràcter informatiu i per us personal dels usuaris. A través d'aquest Avis legal, es preten regular l'acces i uso d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquesta pàgina web s'accepten els següents térmes i condicions: L'accés a aquesta web es responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accé a aquesta pàgina web no supose entablar cap tipus de relació comercial entre Finquestop SL y el usuari.

 

L'accés i la navegació en aquesta pàgina web supose acceptar i conèixer les advertencies legales, condicions i térmes d'us contingudes en ella.

 

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar